Опис

КВЕД: 09.10

Клас включає

- надання за винагороду або на основі контракту послуг з пробної експлуатації (пошуково-розвідувальних послуг), що забезпечують добування нафти та газу,:

  • надання послуг з пробної експлуатації (пошуково-розвідувальних послуг), що пов'язані із добуванням нафти та газу, наприклад, з використанням традиційних методів пошуку та розвідки, таких як геологічні дослідження місць майбутніх розробок
  • спрямоване буріння та повторне буріння; «початок буріння свердловин»; встановлення бурильних вишок на місці, їх ремонт і демонтаж; цементування обсадних труб нафтових та газових свердловин; прокачування свердловин; закупорювання та ліквідація (консервування) відпрацьованих свердловин тощо
  • скраплювання та регазифікацію природного газу для його подальшого транспортування, які надають на місці добування
  • дренаж та відкачування води за винагороду або на основі контракту
  • спробне буріння, пов'язане із добуванням нафти та газу
  • пожежегасіння на нафтових та газових родовищах

Винятки

  • - діяльність розробників нафтових та газових родовищ, див. 06.10, 06.20
  • - спеціалізований ремонт устатковання добувної промисловості, див. 33.12
  • - скраплювання та регазифікацію природного газу для його транспортування, які здійснюють поза місцем добування, див. 52.21
  • - геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження, див. 71.12