Опис

КВЕД: 38.22

Цей клас включає розподілення та оброблення твердих і нетвердих небезпечних відходів, таких як вибухові речовини, що окисляються, займисті, токсичні, такі, що викликають подразнення, шкідливі, канцерогенні, їдкі, що викликають зараження або інші речовини та препарати, шкідливі для здоров'я людини та навколишнього середовища.


Цей клас включає:

- діяльність станцій, які переробляють небезпечні відходи

- оброблення та знищення заражених тварин (мертвих або живих) та інших заражених відходів

- спалювання небезпечних відходів

- добування шкідливих відходів з відпрацьованої техніки, такої як холодильники

- оброблення, утилізацію та зберігання радіоактивних ядерних відходів, у тому числі:

• оброблення та видалення радіоактивних відходів з лікарень, таких, що розкладаються під час транспортування

• інкапсуляцію, підготовлення та інші види оброблення ядерних відходів для зберігання Цей клас включає також:

- знешкодження хімічних засобів захисту рослин (пестицидів);

- приведення території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення в екологічно безпечний стан: дезактивацію, пилезаглушування, технічне обслуговування законсервованих об'єктів, зберігання радіоактивних відходів (Консультаційний центр)


Цей клас не включає:

- повторне перероблення ядерного палива, див. 20.13

- спалювання безпечних відходів, див. 38.21

- дезінфекцію, очищення ґрунту, води, видалення токсичних речовин, див. 39.00