Опис

КВЕД: 61.10

Цей клас включає:

- експлуатацію, технічне обслуговування або надання доступу до пристроїв, що передають голосові, текстові, звукові або відео дані з використанням інфраструктури проводового електрозв'язку, у тому числі:

• експлуатацію та техобслуговування комутаційно-передавального устатковання з метою забезпечення прямого зв'язку за допомогою наземних ліній зв'язку, мікрохвиль або сполучення наземних та супутникових з'єднань

• експлуатацію кабельних систем розповсюдження (наприклад, для передачі даних та телевізійних сигналів)

• оснащення телеграфних та інших неголосових систем зв'язку при використанні власних засобів

Устатковання, за допомогою якого здійснюється подібна діяльність, може функціонувати як на основі однієї технології, так і на основі комбінації декількох технологій.

Цей клас включає також:

- надання доступу та ємності мережі у власників та операторів мереж, а також надання телекомунікаційних послуг з використанням цих потужностей у бізнесі та побуті

- надання доступу до мережі Інтернет оператором кабельної інфраструктури

- збирання пакета каналів та поширення такого пакета без створення програм, див. розділ 61 (за ЗУ "Про радіомовлення та телебачення" це здійснює мовник)


Цей клас не включає:

- перепродаж телекомунікаційних послуг, див. 61.90