Опис

КВЕД: 61.20

Цей клас включає:

- експлуатацію, технічне обслуговування або надання доступу до пристроїв, що передають голосові, текстові, звукові або відео дані з використанням інфраструктури безпроводових телекомунікацій

- технічне обслуговування та експлуатацію пейджингового та стільникового зв'язку, а також інших видів систем безпроводового зв'язку


Це устатковання забезпечує передачу через радіо- та телевізійні канали і може функціонувати як на основі однієї технології, так і на основі комбінації декількох технологій.


Цей клас включає також:

- надання доступу та ємності мережі у власників та операторів мереж, а також надання безпровідних телекомунікаційних послуг (за винятком супутникових) з використанням цих потужностей у бізнесі та побуті

- надання доступу до мережі Інтернет оператором безпровідної інфраструктури


Цей клас не включає:

- перепродаж телекомунікаційних послуг, див. 61.90