Опис

КВЕД: N

Ця секція включає перелік робіт з підтримки основної діяльності підприємств. Ці роботи відрізняються від згаданих у секції M, тому що їх головне призначення не потребує наявності спеціалізованих знань