Опис

КВЕД: 84.11

Цей клас включає:

- виконавчу та законодавчу діяльність центральних, регіональних та місцевих органів управління

- управління та контроль фіскальної діяльності:

- здійснення оподатковування

- збирання податків та мита на товари та розслідування випадків порушення податкового законодавства

- управління митницею

- виконання бюджету та управління державними фондами та державним боргом:

- збирання коштів та контроль над їх витрачанням

- управління політикою в сфері загальних (цивільних) досліджень та розроблень й пов'язаними з ними коштами

- забезпечення функціонування та управління службами економічного та соціального планування, а також статистичними службами на різних рівнях державного управління


Цей клас включає також:

- управління кадровими службами, розроблення та реалізацію кадрової політики, методи оцінки, класифікацію роботи, опис посадових обов’язків, контроль за виконанням правил державної служби;

- діяльність служб загального призначення, не пов’язаних з виконанням конкретних функцій у сфері управління ( із 75.14.0 перехідної таблиці)

- діяльність виборчих комісій (з Консультаційного центру)


Цей клас не включає:

- управління державними будівлями або будівлями, які займають державні структури, див. 68.2, 68.3

- керівництво політикою в сфері досліджень та розроблень, спрямованих на зростання добробуту людей, та пов'язаними з цим коштами, див. 84.12

- управління політикою в сфері досліджень та розроблень, призначених для підвищення економічної ефективності та конкурентноздатності, див. 84.13

- управління дослідженнями та розробленнями в області оборони та пов'язаними з цим коштами, див. 84.22

- управління державними архівами, див. 91.01