Опис

КВЕД: 37.00

Цей клас включає:

- роботу стічних систем або станцій з оброблення стічних вод

- збирання та транспортування побутових або промислових відходів води одноразового або багаторазового використання, а також дощової води через каналізаційну систему, збірники, резервуари та інші засоби транспортування (транспортні засоби для збирання нечистот тощо)

- спорожнювання та очищення вигрібних ям, відстійників та септиків, обслуговування хімічних туалетів

- оброблення водовідходів (у тому числі побутові та промислові водовідходи, воду з плавальних басейнів тощо) за допомогою механічного, хімічного та біологічного оброблення, такого як додавання хімікатів, фільтрація, седиментація тощо

- технічний огляд та чищення каналізації та дренажних каналів, у тому числі прочищення каналізаційних труб гнучкими стрижнями


Цей клас не включає:

- послуги з дезінфекції поверхневих та ґрунтових вод у місцях забруднення, див. 39.00

- послуги з очищення та пробивання дренажних труб у будівлях, див. 43.22