Опис

КВЕД: 39.00

Цей клас включає:

- очищення ґрунтів та ґрунтових вод в місцях забруднення, як на місці робіт, так і за їх межами, з використанням, наприклад, механічних, хімічних або біологічних методів

- очищення промислових установок або центрів, у тому числі ядерні установки та ділянки

- знезаражування та очищення поверхневих вод після випадкових забруднень, наприклад, збирання забруднювачів або використання відповідних хімікатів

- очищення розливів нафти та інших забруднень на землі, поверхневих водах, в океані та морі, у тому числі прибережну зону

- пом'якшення дії азбесту, свинцевого білила та інших токсичних матеріалів

- інші спеціалізовані заходи щодо охорони навколишнього середовища

Цей клас включає також:

- роботи з розмінування та подібні роботи, наприклад, підривання вибухових речовин

(із 90.03.0 перехідної таблиці)


Цей клас не включає:

- боротьбу із сільськогосподарськими шкідниками, див. 01.61

- очищення води для водопостачання, див. 36.00

- оброблення та видалення безпечних відходів, див. 38.21

- оброблення та видалення небезпечних відходів, див. 38.22

- підмітання та поливання вулиць, див. 81.29