Опис

КВЕД: 58.11

Цей клас включає діяльність, пов'язану з виданням книг у друкованому та електронному вигляді (диски CD, електронні носії тощо), в аудіоформаті або в мережі Інтернет.

- видання книг, брошур, буклетів та подібної друкованої продукції, у тому числі видання словників та енциклопедій

- друк атласів, карт та діаграм

- видання аудіо-книг

- видання енциклопедій тощо на CD-ROM

Цей клас не включає:

- виготовлення глобусів, див. 32.99

- видання рекламної продукції, див. 58.19

- видання музичних та друкованих книг, див. 59.20

- діяльність незалежних авторів, див. 90.03

"ВИДАВНИЦТВО "КАШАЛОТ"

ЄДРПОУ: 30107426

Статус: зареєстровано

"ВИДАВНИЦТВО УКРАЇНСЬКОГО КАТОЛИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ"

ЄДРПОУ: 32569057

Статус: зареєстровано

"НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР УКООПСПІЛКИ "УКООПОСВІТА"

ЄДРПОУ: 22934370

Статус: зареєстровано

"НАУКОВО-РЕДАКЦІЙНИЙ ПІДРОЗДІЛ-ЦЕНТР ПО ДОСЛІДЖЕННЮ ІСТОРІЇ ПОЛТАВЩИНИ" ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ЄДРПОУ: 13957283

Статус: зареєстровано

АСОЦІАЦІЯ "БІЛІ ФОНДИ"

ЄДРПОУ: 38963409

Статус: зареєстровано

АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ "АСОЦІАЦІЯ КОНСАЛТИНГОВИХ ФІРМ"

ЄДРПОУ: 32073970

Статус: зареєстровано

БАГАТОПРОФІЛЬНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕНДЕР"

ЄДРПОУ: 19495027

Статус: зареєстровано

БАГАТОПРОФІЛЬНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "СТЛ-КНИГА"

ЄДРПОУ: 31758341

Статус: зареєстровано

ВИДАВНИЦТВО "АНТЕЙ"

ЄДРПОУ: 30321423

Статус: припинено

ВИДАВНИЦТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ЛІТЕРАТОР"

ЄДРПОУ: 13960026

Статус: зареєстровано

ВИДАВНИЦТВО "ЧЕРВОНА КАЛИНА"

ЄДРПОУ: 20823270

Статус: зареєстровано

ВИДАВНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬФА-М" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ЄДРПОУ: 22937776

Статус: зареєстровано

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "АКАДЕМПЕРІОДИКА" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ЄДРПОУ: 22927803

Статус: зареєстровано

ВИДАВНИЧО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСІОНЕР" ЗАСНОВАНЕ НА ВЛАСНОСТІ РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ЄДРПОУ: 22332174

Статус: зареєстровано

ВИДАВНИЧО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "МРІЯ-1" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ЄДРПОУ: 21112039

Статус: зареєстровано

ВИДАВНИЧО-ДРУКАРСЬКА ФІРМА "ПРУТ-ПРИНТ"

ЄДРПОУ: 2466895

Статус: припинено

ВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАДСТИР'Я"

ЄДРПОУ: 20124431

Статус: зареєстровано

ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО "АГРАРНА НАУКА" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

ЄДРПОУ: 21552181

Статус: зареєстровано

ДЕРЖАВНЕ ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПО-ДРУК" НАЦІОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ "ЕКСПОЦЕНТР УКРАЇНИ"

ЄДРПОУ: 31200617

Статус: зареєстровано

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО - ВИДАВНИЦТВО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ (ПАРЛАМЕНТСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО)

ЄДРПОУ: 24918435

Статус: зареєстровано