Опис

КВЕД: 61.30

Цей клас включає:

- експлуатацію, технічне обслуговування або надання доступу до пристроїв, що передають голосові, текстові, звукові або відео дані з використанням інфраструктури супутникових телекомунікацій

- передавання звукових, аудіо або текстових програм, які придбавають на телеканалах, телестанціях та мережах або радіомережах і які передають споживачам через супутникові системи безпосереднього віщання на побутові приймачі (елементи, перераховані тут, у цілому, не започатковують створення програм)


Цей клас включає також:

- надання доступу до мережі Інтернет оператором супутникової інфраструктури

- збирання пакета каналів та поширення такого пакета без створення програм, див. розділ 61 (за ЗУ "Про радіомовлення та телебачення" це здійснює мовник)


Цей клас не включає:

- перепродаж телекомунікаційних послуг, див. 61.90