Опис

КВЕД: 64.11

Клас включає

- випуск грошей в обіг та регулювання грошово-кредитної політики країни
- регулювання та контроль над грошовою масою в обігу
- відкриття депозитів, які використовуються для взаємозаліку між фінансовими інститутами
- контроль над банківськими операціями
- зберігання валютних резервів країни
- роль банкіра для уряду
Види діяльності центральних банків можуть варіюватися з інституційних причин.