Опис

КВЕД: 64.20

Цей клас включає діяльність холдингових компаній, тобто одиниць, які володіють активами (контрольним пакетом акцій) групи дочірніх підприємств та чия основна діяльність полягає у володінні групою. Холдингові компанії цього підкласу не надають ніяких інших послуг компаніям, акціями яких вони володіють, тобто вони не управляють (адмініструють) іншими одиницями та не контролюють їх.

Винятки

  • - активне управління компаніями та підприємствами, стратегічне планування та прийняття рішень компаніями, див. 70.10