Опис

КВЕД: 64.30

Цей клас включає юридичних осіб, створених для об'єднання цінних паперів або інших фінансових активів, без управління від імені акціонерів або бенефіціаріїв. Портфелі цінних паперів оформляються відповідно до індивідуальних вимог з метою досягнення певних інвестиційних характеристик, таких як диверсифікація, ставка прибутковості та зміна рівня цін. Такі юридичні особи одержують відсотки, дивіденди та інші доходи від майна, але в них майже немає найманого персоналу та ніякого доходу з продажу послуг.

Клас включає

- інвестиційні фонди відкритого типу
- інвестиційні фонди закритого типу
- пайові інвестиційні фонди
- довірчу власність, майновий інтерес у нерухомості або агентські рахунки, якими управляють від імені бенефіціаріїв відповідно до умов договору про заснування трасту, заповіти або договори про посередництво

Винятки

  • - фонди та трасти, які одержують дохід від продажу товарів або послуг, див. клас КВЕД відповідно до основного виду діяльності
  • - діяльність холдингових компаній, див. 64.20
  • - пенсійні фонди, див. 65.30
  • - управління фондами, див. 66.30