Опис

КВЕД: 72.11

Клас включає

- дослідження та дослідно-конструкторські роботи в біотехнологіях:

  • ДНК/РНК: гени, медична генна інженерія, проби генів, генна інженерія, програмування, синтез, гіперболізація ДНК та РНК, складання профілю виявлення генів, використання технології противідчуття
  • білки та інші молекули: програмування, синтез, інженерія протеїнів та пептидів (у тому числі гормони великих молекул); вдосконалені методи харчування для великих молекулярних медикаментів; протеоміка, ізоляція та очищення протеїнів, передача сигналів, ідентифікація клітинних органів почуттів
  • вирощування та інженерія клітин та тканин: вирощування клітин та тканин, інженерія тканин (у тому числі допоміжні засоби для вирощування та оброблення тканин та біомедичну інженерію), клітинні зрощування, вакцинні та імунні стимулятори, маніпуляції з ембріоном
  • техніка процесної біотехнології: використання біореакторів у процесі бродіння, біооброблення, біовилуговування, перетворення матеріалів на волокнисту масу, відбілювання за допомогою дереворуйнівних грибів, біовидалення сірки, біовиправлення, біофільтрація та фітовиправлення
  • управління генами та РНК: генна терапія, управління вірусами
  • біоінформатика: створення баз даних про гени, послідовностях протеїнів, які моделюють комплекси біологічних процесів, у тому числі системну біологію
  • нанобіотехнологія: застосовує інструменти та процеси нано- та мікрофабрикації для створення пристосувань з вивчення біосистем та додатків у застосуванні медичних препаратів, діагностиці тощо.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ГЕНЕТИЧНОЇ ТА РЕГЕНЕРАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ"

ЄДРПОУ: 35310861

Статус: зареєстровано

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"

ЄДРПОУ: 33593908

Статус: зареєстровано

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ОЧНИХ ХВОРОБ І ТКАНИННОЇ ТЕРАПІЇ ІМ. В.П.ФІЛАТОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ"

ЄДРПОУ: 2012094

Статус: зареєстровано

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ ХРЕБТА ТА СУГЛОБІВ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА М.І.СИТЕНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ"

ЄДРПОУ: 2012214

Статус: зареєстровано

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ХАРЧОВОЇ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ГЕНОМІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"

ЄДРПОУ: 2128514

Статус: зареєстровано

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЛЬВІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ГІГІЄНИ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

ЄДРПОУ: 2012071

Статус: в стані припинення

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ "АГРООСВІТА"

ЄДРПОУ: 38282994

Статус: зареєстровано

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПРОЕКТНО- ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ І ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

ЄДРПОУ: 698229

Статус: припинено

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ І ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

ЄДРПОУ: 22167462

Статус: припинено

ДЕРЖАВНЕ ДОСЛІДНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІОВЕТПРЕПАРАТ" ІНСТИТУТУ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ"

ЄДРПОУ: 25267394

Статус: зареєстровано

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР " ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ " ІЕЗ ІМ Є О ПАТОНА НАН УКРАЇНИ "

ЄДРПОУ: 33440676

Статус: зареєстровано

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

ЄДРПОУ: 239066

Статус: зареєстровано

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВИЙ СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ЦЕНТР РИБНИЦТВА"

ЄДРПОУ: 472609

Статус: зареєстровано

ДЕРЖАВНИЙ ПРИРОДОЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ЄДРПОУ: 3534452

Статус: зареєстровано

ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ПТАХІВНИЦТВА "ДЕРЖПТАХОВЕТЦЕНТР"

ЄДРПОУ: 25880315

Статус: зареєстровано

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЦЕНТР ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ( TESEC )

ЄДРПОУ: 20073248

Статус: зареєстровано

ІНСТИТУТ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

ЄДРПОУ: 489780

Статус: зареєстровано

ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ КЛІТИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ЄДРПОУ: 25255758

Статус: зареєстровано

ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

ЄДРПОУ: 30995014

Статус: зареєстровано

ІНСТИТУТ БІОХІМІЇ ІМ. О.В.ПАЛЛАДІНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ЄДРПОУ: 5417288

Статус: зареєстровано