Опис

КВЕД: 77.40

Цей клас включає роботи з надання прав на використання продуктів інтелектуальної власності та подібних продуктів, за якими виплачується роялті або ліцензійне мито власникові продукту (тобто власникові майна). Лізинг таких продуктів може приймати різні форми, такі як дозвіл на відтворення, використання в наступних процесах та продуктах, управління бізнесом під торговельною маркою на умовах франчайзингу тощо. Власники продуктів інтелектуальної власності можуть виступати їх розробниками або ні.


Цей клас включає:

- лізинг інтелектуальної власності за винятком робіт із захищеними авторськими правами (таких як книги або програмне забезпечення)

- одержання гонорарів або ліцензійного мита за використання:

- патентованої продукції

- торговельних та сервісних марок

- назви брендів

- розвідування та оцінювання корисних копалин

- угод франшизи


Цей клас включає також:

- діяльність з передачі невиключного права на використання знака для товарів і послуг юридичним особам, передачі прав на використання технічних умов з виготовлення продукції юридичним та фізичним особам (консультаційний центр)


Цей клас не включає:

- придбання прав та видавничих прав, див. розділи 58 і 59

- виробництво, відтворення та поширення робіт, захищених авторськими правами (книг, програмного забезпечення, кінофільмів), див. розділи 58, 59

- оренду нерухомого майна, див. 68.20

- лізинг матеріальних засобів (активів), див. групи 77.1, 77.2, 77.3