Опис

КВЕД: 78.20

Цей клас включає діяльність працівників допоміжної категорії на благо компаній протягом обмеженого проміжку часу з метою тимчасового заміщення та підтримки робочої сили клієнта, у випадку, коли надані працівники є працівниками допоміжних підрозділів. Проте, підрозділи, згадані в цьому підкласі, не здійснюють безпосереднього спостереження за наданими ними працівниками на місці виконання робіт клієнта.