Опис

КВЕД: 78.30

Цей клас включає діяльність з надання людських ресурсів для підприємств-клієнтів. Підрозділи, згадані в цьому підкласі, надають роботодавцеві інформацію, яка стосується платіжних відомостей, виплати податкових нарахувань та інших фінансових питань, а також питань щодо людських ресурсів, але вони несуть відповідальність за управління працівниками та контроль за ними.


Надання трудових ресурсів зазвичай виконується на довготривалій або постійній основі, а підрозділи, віднесені до цього класу, надають широкий спектр послуг щодо управління трудовими ресурсами та персоналом.


Цей клас не включає:

- забезпечення функціонування людських ресурсів разом із спостереженням або веденням бізнесу, див. довідкову інформацію з класу у відповідному виді економічної діяльності підприємства

- надання людських ресурсів з метою тимчасової заміни або підтримки робочої сили клієнта, див. 78.20