Опис

КВЕД: P

Ця секція включає державну, а також приватну освіту будь-якого рівня та навчання будь-якої професії, очне або заочне, а також по радіо та телебаченню, через мережу Інтернет та поштою.

Сюди включається освіта, яка надається різними установами в рамках регулярної шкільної системи різного рівня, а також освіта для дорослих та програми навчання грамоті. Також включені військові ліцеї та академії, в’язничні школи і т. ін. відповідного рівня. У секцію включена як державна, так і приватна освіта.

Кожен рівень початкової освіти включає спеціальне навчання учнів із фізичними та психічними вадами.

Посилання, які наводяться в поясненнях до цієї секції щодо рівнів та ступенів освіти, спираються на Міжнародну Класифікацію Освіти (МСКО) 1997. Діяльність освітніх установ, які надають навчання на рівні міжнародних стандартів МСКО (Міжнародна стандартна класифікація освіти) (ISCED) «0», класифіковані в класі 85.10, на рівні МСКО «1» – у класі 85.20, на рівнях МСКО «2-3» – у групі 85.3, на рівні МСКО «4» – у класі 85.41 і на рівні МСКО «5-6» – у класі 85.42.

Ця секція також включає навчання, спрямоване головним чином на організацію спортивних та розважальних заходів, наприклад, гра в теніс або гольф та допоміжні освітні заходи