Опис

КВЕД: 87.20

Цей клас включає догляд із проживанням (але не ліцензований лікарняний догляд) за особами з розумовими вадами, психічними захворюваннями та наркоманами. Такі заклади надають пансіон, харчування, нагляд та консультації та деяку медичну допомогу.


Цей клас включає:

- діяльність:

- установ з лікування алкоголізму та наркоманії

- психіатричних реабілітаційних закладів

- будинків для людей з емоційними порушеннями

- установ для розумово відсталих

- будинків для реабілітації психічного здоров'я


Цей клас включає також:

- надання послуг з догляду, проживання та лікування пацієнтам із психічними захворюваннями та хворим на наркоманію.


Цей клас не включає:

- діяльність психіатричних лікарень, див. 86.10

- соціальну роботу, таку як робота тимчасових притулків для бездомних, див. 87.90