Опис

КВЕД: 94.20

Цей клас включає:

- представлення та лобіювання інтересів організованих трудових та професійних союзів


Цей клас включає також:

- діяльність асоціацій, членами яких є наймані працівники, зацікавлені, головним чином, у вираженні своєї думки з питань заробітної плати та умов праці

- діяльність профспілок підприємств, федерацій та конфедерацій, організованих за професійним, структурним, галузевим або іншим принципом


Цей клас не включає:

- освіту, яку надають дані організації, див. розділ 85